… och en mossig gammal bok

Publicerat den: 18 februari 2012

Sillen-915x610Apropå det förra inlägget, om mossorna som färdades i kuvertet som frankerades med det legendariska gula tre shilling banco-märket: Här är en bild av den vackra bok som blev resultatet av apotekare Silléns vedermödor. Jag fick möjlighet att se och fotografera Musci Frondosi Scandinaviae på Hagströmerbiblioteket i Stockholm nyligen. Där myllrar det för övrigt ordentligt mellan de antika bokpärmarna. Reportage kommer – i nästa nummer av Fauna&Flora.

blog comments powered by Disqus