Apoteket 2/2010
Text: Åsa Ottosson

FAKTA:
Vad är mindfulness?
Mindfulness – medveten närvaro – är både en meditationsmetod och ett sätt att förhålla sig till livet. Övningarna betonar andning, uppmärksamhet och medkänsla och består bland annat av att aktivt lära sig uppmärksamma sin kropp och att känna sin egen andning och bara vara stilla. I ”vardagsträning” kan det handla om att fokusera på det du gör och hur det känns, till exempel när du borstar tänderna eller äter en apelsin.
Forskning visar att träning i medveten närvaro bland annat kan leda till minskade smärtor och minskade sömnsvårigheter samt ökad livskvalitet hos svårt sjuka patienter, men också att mindfulnessträning kan lindra kronisk huvudvärk, sänka blodtrycket och minska stress.
Forskare har också visat att hjärnan förändras på ett positivt sätt när man mediterat i några månader. Det sker en förskjutning av aktiviteten från den del av pannloben som reglerar irritation och nedstämdhet till den som styr entusiasm, nyfikenhet, glädje och lycka. Arbetsminnet (som bland annat hjälper oss att hantera krav och förändringar samt reglera känslor) förbättras också.
Vill du veta mer? Gå in på www.mindfulnesscenter.se

Är du närvarande i ditt eget liv?

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet – att acceptera det som händer och bli medvetet närvarande i nuet. Regelbunden träning gör att du tål stress och smärta bättre och kan öka din livskvalitet.

Att hitta lugnet och lära sig hantera stress, sömnlöshet, ångest och smärta kan kännas ouppnåeligt. Men den enkla meditationsmetoden mindfulness erbjuder en väg. Den används inom sjukvården på många ställen i landet och på de apotek som erbjuder Apotekets Hälsokoll säljs bland annat cd-skivor med metoden. Förmågan till medveten närvaro går nämligen att träna upp. Och det är aldrig för sent att börja.

Mindfulness – eller medveten närvaro – handlar om att vara närvarande i stunden och att möta verkligheten med en öppen och tillåtande inställning. Men också om att lyssna till sin egen inre röst och kroppens signaler.
– Mindfulness ger ökad självkänsla och livskvalitet i vardagen oavsett hur livet ser ut i övrigt, säger läkaren Ola Schenström som gjort metoden känd i Sverige.
Den som är medvetet närvarande kan njuta av livet när det är bra, men får också en bättre förmåga möta svårigheter. Det kan betyda mycket för en stressad småbarnspappa eller en utarbetad sjuksköterska. Men det kan också göra att en kroniskt sjuk person kan undvika en del av det lidande som tankarna ställer till med, och få hjälp att se och njuta av de fina stunder som trots allt finns.
– Men jag ser inte mindfulness som något som man använder istället för annan vård, utan som ett komplement, säger Ola. Man får en stunds vila och en hjälp att inte se sig själv som ett offer.
Mindfulness är inget nytt. Idéer kring viljan att vara närvarande i sitt eget liv och reflektera över det finns i alla världsreligionerna, enligt Schenström. Just mindfulness har hämtat mycket inspiration från buddistisk meditation, men alla religiösa förtecken har skalats bort. Den amerikanske professorn Jon Kabat-Zinn var den förste att förena de österländska metoderna med ett västerländskt sätt att tänka om kropp och medvetande. Han har i trettio år med framgång använt mindfulness vid sin stressklinik och vid behandling av bland annat stress, oro, smärta och nedstämdhet. Särskilt effektiv har metoden visat sig vara mot återfall i depression.

Erfarenheten visar att metoden passar nästan alla. Mindfulness kräver väldigt lite av utövaren, förutom att man tar sig tid att träna. Man ska inte förvänta sig eller prestera något särskilt utan bara förhålla sig till det som händer på ett icke dömande sätt.
– Det krävs dock ett visst mått av nyfikenhet och motivation, säger Ola Schenström. Precis som med andra livsstilsförändringar.
Men just som när det gäller motion och sund mat är det är aldrig för sent att börja. Olas mamma som nu är 86 år satte igång för tre år sedan och mindfulnessmediterar nu med sonens röst på cd nästan varje dag. Hon har haft stor nytta av det för att lära sig hantera sin oro och smärta. Ola berättar om en gång när hon hade svår hjärtklappning och ringde till Vårdguiden.
– De sade åt henne att genast åka in till akuten. Men det gjorde hon inte. Hon satte sig först och mediterade en stund, och då gick det över.
Själv har Ola arbetat som läkare i snart fyrtio år och mediterat i femton. För sju–åtta år sedan hörde han talas om Kabat-Zinn och hans goda forskningsresultat, åkte på en mindfulnessretreat och blev fast.
– Jag har blivit pappa på gamla dar och har tvillingar på två år hemma, så jag vet inte hur jag skulle klara mig utan mindfulness i vardagen!

Numera föreläser Ola och utvecklar nya program på heltid, bland annat för internet. Ola drömmer också om att inspirera till mindfulness i skolan och på alla nivåer i vården. Och det sistnämnda är på gång på många platser i landet, bland annat Dalarna och Norrbotten.
– Det ger både en möjlighet till vila och välmående för personalen, men också en hjälp i mötet med patienterna.
Att böcker och cd-skivor nu säljs på apoteket känns helt rätt, säger Ola Schenström. Internetbaserade program är också på gång och kommer att finnas på apotekets hemsida parallellt med exempelvis egenhjälpsprogrammet för bättre sömn. Tanken är att mindfulness både ska användas för egenvård, individuell coachning och coachning i grupp.
– Min dröm är att det ska skickas recept på mindfulness till apoteket, precis som på medicin, säger han. Det borde ingå i högkostnadsskyddet.

Våra böcker i urval...