Bara vara – om att släppa allt en liten stund

Text: Åsa Ottosson
Stångmärket nr 4/2023

Stillhet ger lugn
Skaffa en favoritplats i närnaturen och besök den ofta, säger Mia Hallberg. Bara sitt där och vila. Förutom många sköna stunder får du en plats att återvända till i tanken, i vardagen. Blunda och förflytta dig dit. Förhoppningsvis hittar du på så sätt tillbaka till en känsla av fridfullhet och avslappning.

Läs mer...

Vitamin N – naturvägledning bidrar till folkhälsa

Text: Åsa Ottosson
Naturvägledaren nr 5/2021

Läs mer...

Nyckeln till lugnet

Text: Åsa Ottosson
Foto: Roine Magnusson
365, sommar 2016

Läs mer...

Skogsbad

Turist 4/2014
Text: Åsa och Mats Ottosson

Gör såhär:
– Gå till ett område i en skog som du tycker om och kan vara relativt ostörd i.
– Stå, sitt, ligg eller strosa omkring med sinnena – framför allt syn, hörsel, känsel och lukt – vidöppna. Försök att släppa alla vardagstankar. Låt bara sinnena fånga upp det som kommer. När tankarna ändå börjar vandra, för det gör de, så släpp dem så snart du märker det och gå tillbaka till sinnesupplevelserna.

Läs mer...

Kött-trött

Text: Åsa Ottosson
Tara nr 5/2013

Vegetariskt på olika sätt
Vegankost: bara födoämnen från växtriket. Undviker ofta honung samt ull och läder i kläder.
Lakto-vegetarisk kost: födoämnen från växtriket + mjölkprodukter
Lakto-ovo-vegetarisk kost: som ovan + ägg
Raw food: bara födoämnen från växtriket som hettats upp till max 42°C.

Läs mer...

En inre resa i Roslagen

Turist 4/2008
Text: Åsa Ottosson
Foto: Sören Andersson

Läs mer...

Naturen är den bästa terapisoffan

Tara 5/2009
Text: Åsa Ottosson

FAKTA:
Fem vägar till lugnet i naturen
• Var ensam
Det är bara när det är stilla och rofyllt som du får tillträde till ditt inre och chansen att lyssna till din egen kloka inre röst. Men det funkar också att ta med en vän som du kan vara tyst tillsammans med. Eller en hund.
• Sök upp och slå dig ner på en plats i naturen som du tycker om.
Att sitta en stund under exempelvis ett träd eller vid en utsikt har verkat lugnande på människor i urminnes tider.
• Sitt stilla länge, andas lugnt.
När du känner att du vill resa dig och gå, sitt kvar en stund till. Känn hur du andas.
• Använd alla sinnen.
Sinnesintrycken i naturen är nästan alltid behagliga och mjuklandar i hjärnan till skillnad från ljuden i en stadsmiljö. Om man blundar skärps de andra sinnena. Vad hör du? Vilka dofter känner du? Hur känns vinden mot din hud?
• Ta med fika
Nästan alla gillar att fika och äta ute, dessutom är det ett bra sätt att tvinga sig själv att sitta still. En extra dimension får fikastunden om man gör upp en liten eld, men det är viktigt att ha bra koll på hur man gör samt var och när det är okej att elda.

Läs mer...

Låt trädgården bli din terapeut

Tara 6/2010
Text: Åsa Ottosson

Läs mer...

Är du närvarande i ditt eget liv?

Apoteket 2/2010
Text: Åsa Ottosson

FAKTA:
Vad är mindfulness?
Mindfulness – medveten närvaro – är både en meditationsmetod och ett sätt att förhålla sig till livet. Övningarna betonar andning, uppmärksamhet och medkänsla och består bland annat av att aktivt lära sig uppmärksamma sin kropp och att känna sin egen andning och bara vara stilla. I ”vardagsträning” kan det handla om att fokusera på det du gör och hur det känns, till exempel när du borstar tänderna eller äter en apelsin.
Forskning visar att träning i medveten närvaro bland annat kan leda till minskade smärtor och minskade sömnsvårigheter samt ökad livskvalitet hos svårt sjuka patienter, men också att mindfulnessträning kan lindra kronisk huvudvärk, sänka blodtrycket och minska stress.
Forskare har också visat att hjärnan förändras på ett positivt sätt när man mediterat i några månader. Det sker en förskjutning av aktiviteten från den del av pannloben som reglerar irritation och nedstämdhet till den som styr entusiasm, nyfikenhet, glädje och lycka. Arbetsminnet (som bland annat hjälper oss att hantera krav och förändringar samt reglera känslor) förbättras också.
Vill du veta mer? Gå in på www.mindfulnesscenter.se

Läs mer...

Förhöj naturupplevelsen med qigong

Friluftsliv 4/2010
Text: Åsa Ottosson

Läs mer...

Oro ute ro inne

Friluftsliv 4/2010
Text: Åsa Ottosson
Illustrationer: Mats Ottosson

FAKTA:
Sinnesro och styrka med qigong
Qigong är en kinesisk gymnastikform som funnits i flera tusen år.
Med hjälp av lugna, väl avvägda rörelser och en medveten andning övar man upp balans och smidighet i muskler och leder samtidigt som man blir lugn och får kraft och livsenergi. Ordet Qi betyder just livsenergi eller andedräkt/luft och gong betyder träning, arbete eller prestation.
I Kina används qigong både i medicinskt och förebyggande syfte. Olika rörelser anses påverka olika organ i kroppen. I Sverige är det numera vanligt att qigong används inom sjukgymnastiken, men många människor tränar bara för att man mår så bra av det.
Det finns mängder av olika qigongformer. Friluftsfrämjandets variant är mycket lätt att ta till sig och lära och lämpar sig mycket bra att göra i naturen. Den inkluderar, förutom qigongövningar, avspänning och basal kroppskännedom (BK). Friluftsfrämjandets qigonggrupper finns bland annat i Arboga och på Lidingö.
Qigong kräver inga förkunskaper, särskilda kläder (det är dock mest bekvämt om kläderna inte sitter åt i midjan, barfota, i strumplästen eller skor utan klack) eller speciell utrusning. Man kan komma som man är.

Läs mer...

Bli närvarande – hitta lugn, fokus och laganda med meditation

Text: Åsa Ottosson
Svensk Idrott nr 2/2012

Fem tips för ett mer närvarande ledarskap
1. Inled träning och tävling med en övning för att samla och rikta uppmärksamheten: blunda exempelvis och fokusera på din andning. Det ökar koncentrationen på det du ska göra.
2. Öva – gärna tillsammans – på att släppa negativa tankar: stanna upp, observera tankarna, acceptera att de finns – och släpp dem.
3. Se, lyssna till, och var medveten om varje individ i gruppen.
4. Var positiv och peppande på träningarna så får du positiva och mer närvarande aktiva.
5. Ta kontakt med en instruktör och lägg upp en plan för mindfulnessträning med din träningsgrupp/ditt lag.

Läs mer!
– Mindfulness and Sport Psychology for Athletes av Kristine M Eiring och Colleen M Hathaway
– Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn (Natur och Kultur)
– Mindfulness i vardagen av Ola Schenström (Forum)
– Mindfulness: medveten närvaro som vardagsstrategi av Viktoria Konstenius (ICA bokförlag)

Läs mer...

Har du besökt ditt tysta rum?

Tara 11/2011
Text: Åsa Ottosson

Sök tystnaden!
Har du nog med tystnad i ditt liv? Inte? Här kommer fem tips från Patricia Tudor-Sandahl (www.tudorsandahl.se).
1. Tänk efter och observera vad du gör som skapar ljud i vardagen. Välj sedan bort några av ljudkällorna. Sätter du alltid på teven eller radion när du kommer hem? Prova att inte göra det och se hur det känns.
2. Våga känna på tystnad och ensamhet regelbundet genom att dra dig undan en kort stund varje dag. Utöka den stunden efter hand, om du har möjlighet.
3. Hitta de tysta oaser som finns i din närmiljö; exempelvis i naturen eller ett kyrkorum..
4. Sök ostördhet då och då i vardagen genom att till exempel ha en mobiltelefonfri eftermiddag, sitta ensam på en parkbänk i 10–20 minuter eller gå på promenad utan sällskap
5. Prova meditation, tyst retreat eller någon annan mer eller mindre tyst aktivitet.

Läs mer...