Jag är både njutare och vetenskapsman (Lars Svensson)

WWF EKO 2/2018
Text: Åsa Ottosson

Vem?
Lars Svensson, 76, hyllad ornitolog och författare som bland mycket annat skrivit Fågelguiden, en handbok som översatts till 22 språk och sålts i över en miljon exemplar och en ringmärkarguide som varit standard i Europa i över 40 år. För tillfället arbetar han med Handbook of Western Palearctic Birds.

Var?
I första hand Västra Palearktis, enkelt uttryckt de icke-tropiska delarna av Europa, sydvästra Asien och Afrika norr om Sahara. Lars Svensson har bland mycket annat gjort åtta resor vardera till Kazakstan och Israel, sju till Turkiet, sex till Spanien, fem till Sibirien och fyra till Oman samt besökt och studerat fåglar i de flesta av Europas länder.

Läs mer...

Skogsväktaren (Sebastian Kirppu)

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Turist nr 4/2017

Läs mer...

Älskade hundliv (Matti Holmgren och Stina Svensson)

Turist nr 6/2015
Text: Mats Ottosson
Foto: Matti Holmgren

Läs mer...

Lars Lerins lära om naturen

Text: Mats Ottosson
Fauna&Flora nr 3/2015

* Den berömda vita ekorre som finns på Evolutionsmuseet infångades av en stallpojke i Kungs Barkarö utanför Kungsör år 1696. Ekorren skänktes till Karl XI som lät sig avmålas tillsammans med den ett antal gånger.

Läs mer...

Nicklas och ekarna (Nicklas Jansson)

Fauna & Flora 1/2014
Text & foto: Mats Ottosson

Läs mer...

Låsbräkenriddaren (Tomas Ljung)

Fauna & flora nr 3/2013
Text och foto: Mats Ottosson

Några böcker av Tomas Ljung
• Landet bortom tiden – på vandring i skyddad natur i Dalarna. Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000.
• Ödebygdsminnen – berättelsen om människorna Nord i marken. Länsstyrelsen i Dalarnas län 2004
• Fäbodskogen som biologiskt kulturarv. CBM:s skriftserie 49. Centrum för biologisk mångfald 20011

Citaten av Gunnar Eriksson är hämtade ur:
• Se blomman. Kerstin Ekman och Gunnar Eriksson. Bonnier 2011.
• ”Botrychium ¬– hur det kändes den 14 juli 1993”. Trollius, Dalarnas botaniska tidskrift, no 15, 1993.

Läs mer...

Balkongskådaren (Peter Wärmling)

Text: Mats Ottosson
Foto: Sören Andersson
Sveriges Natur 2/2012

Läs mer...

Getingarnas indiskreta charm (Urban Wahlstedt)

Text och foto: Mats Ottosson
Fauna & Flora nr 2/2012

Urbaniserade getingnamn
Urban Wahlstedt gillar att ordleka. Följaktligen har han gett många getingarter nya namn som han tycker passar dem bättre än de vedertagna, och gör det lättare att komma ihåg vem som är vem:
• Tajgageting – truting (eftersom den liksom trutar med sitt utdragna munparti)
• Skogsgeting – renranding (eftersom den saknar prickar mellan bakkroppsränderna)
• Taksnyltgeting – blekgöking (eftersom den ofta är betänksamt blek)
• Skogssnyltgeting – pösgöking (eftersom den har upp-pösta kinder)
• Jordsnyltgeting – snirkelsnylting (eftersom bakkroppsteckningen liksom är snirklig)
• Tyskgeting – grälling (eftersom den är vår grällaste geting)
• Vanlig geting – röting (eftersom den bygger av rötad ved)

Läs mer...

Trolleri (Linda Strand)

Text och foto: Mats Ottosson
Fauna & Flora 2/2012

Trollsländorna blir fler och fler
Av världens 5 500 trollsländearter har 64 setts i Sverige (i skrivande stund, ska man kanske tillägga, för nytillskotten har duggat tätt på senare år):
• Vandrande smaragdflickslända – endast ett fynd före 2011 då den kan ha blivit bofast.
• Sibirisk vinterflickslända – endast sedd 2000 och 2003.
• Mindre rödögonflickslända – första fyndet 2004, nu väletablerad.
• ”Blå mosaikslända”* (Aeshna affinis) – första fyndet 2010.
• Kejsartrollslända – etablerad under 2000-talet.
• ”Mindre kejsartrollslända”* (Anax parthenope) – första fyndet 2010.
• ”Brun kejsartrollslända”* (Anax ephippiger) – första fyndet 1995, därefter ett fåtal fynd.
• Vandrande ängstrollslända – första fynden 1997 och 2003, nu etablerad i Skåne.
• ”Bandad ängstrollslända”* (Sympetrum pedemontanum) – första fyndet 2011.

* Saknar officiellt svenskt namn

Litteraturtips för trollsländeskådare
• Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europé. K-D Dijkstra, 2006
• Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. E Dannelid & G Sahlén, 2008
• Svenska trollsländeguiden. M Billqvist, 2012
• Svenska trollsländor. L Strand, D Andersson & C Bergendorff. Planerad utgivning: 2012.

Läs mer...

Insiktssamlaren (Mikael Sörensson)

Fauna & Flora nr 4/2011
Text: Mats Ottosson

* Idén var författaren Fredrik Sjöbergs: en egen skalbagge vore väl en värdig present till den i unga år insektssamlande Tranströmer? En fjädervinge kändes lite fjuttigt, så Mikael Sörensson plockade fram en tornbagge ur gömmorna. Denna art, som han fann under en inventering på Gotland på 1980-talet och långt senare insåg var ny för vetenskapen, har fått namnet Mordellistena transtroemeriana eller på svenska Tranströmers tornbagge.

** I sången Baranowskiella ehnstromi på albumet Wintergreen besjungs den lilla baggen och hennes undandragna natur: “She lives a simple life, inside her fungus home …”

Läs mer...

Den estetiske taxonomen (Fredrik Pleijel)

Fauna & Flora 4/2009 samt i någon bearbetad version i Naturskyddsföreningens årsbok 2011 “Vem ska bort?”
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Erik Leonard Ekman – karismatisk botanist i Karibien

Fauna & Flora 4/2008
Text: Åsa Ottosson

Vill du veta mer om Erik Leonard Ekman?
• Läs ”Plantae Ekmanianae. Erik Leonard Ekman och hans karibiska växter” av Bertil Nordenstam och Karin Oldfelt Hjertonsson (Atlantis 2007).
• Se ”Erkänd men okänd. En film om vad en ensam hängiven person kan uträtta på egen hand” av Anders Åberg. Ett smakprov ur filmen finns på www.abergfilm.se/ekman/

Läs mer...

Parasitsteklar, dyngbaggar och poesi (Mattias Forshage)

Flora & Fauna 1/2008
Text och foto: Mats Ottosson

Läs mer...