Jag är både njutare och vetenskapsman (Lars Svensson)

WWF EKO 2/2018
Text: Åsa Ottosson

Vem?
Lars Svensson, 76, hyllad ornitolog och författare som bland mycket annat skrivit Fågelguiden, en handbok som översatts till 22 språk och sålts i över en miljon exemplar och en ringmärkarguide som varit standard i Europa i över 40 år. För tillfället arbetar han med Handbook of Western Palearctic Birds.

Var?
I första hand Västra Palearktis, enkelt uttryckt de icke-tropiska delarna av Europa, sydvästra Asien och Afrika norr om Sahara. Lars Svensson har bland mycket annat gjort åtta resor vardera till Kazakstan och Israel, sju till Turkiet, sex till Spanien, fem till Sibirien och fyra till Oman samt besökt och studerat fåglar i de flesta av Europas länder.

Läs mer...

Vilt och vackert i nya Tiveden

Turist nr 5/2018
Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson

Läs mer...

Åsnen: De tusen öarnas sjö

Turist nr 4/2018
Text: Mats Ottosson

3 i topp i nationalparken
Bjurkärr. Promenadvänlig udde med vacker och synnerligen artrik ädellövskog. Kanske allra vackrast under bokarnas lövsprickning på våren.
Västra Åsnens öar. Bergön (en stor ö med både djup skog och ett litet hemman), Södra Aspö (gles och promenadvänlig bokskog), Norra Aspö (svårtillgänglig ö med barrskog och inslag av löv). Nås med kanot eller båt. Tillträdesförbud av fågelskyddsskäl under vår och sommar, utom på delar av Bergön och Södra Aspö.
Banvallsleden. Vandra eller cykla på en gammal järnvägsvall från Torne, Hulevik eller Ulvö samhälle till Ulvåsen och vidare rakt över sjön till Toftåsahalvön och Ålshult.

3 i topp kring nationalparken
Lunnabacken. Vackra ängsfruktodlingar med rik flora och storslagen utsikt över Åsnens ö-värld. Fler ängsfruktodlingar: Tåget och Ällenäsa udde.
Huseby bruk. Bruksgatan kantas av historiska byggnader, butiker och museer, hantverkare och naturum. Direkt söder om bruket finns fågellokalen Husebymaden.
Ålshults handelsbod. Charmig mötesplats med bland annat kafé, hantverksbutik och kulturarrangemang.

Läs mer...

Alla räknas under ett myllrande dygn

Text: Mats Ottosson
Foto: Ola Jennersten
WWF Eko nr 3/2016

En bioblitz är en totalinventering av samtliga arter på ett bestämt område under en begränsad tid – oftast ett dygn. Denna biologiska blixtinsats genomförs av ett antal inbjudna artexperter som finkammar området, var och en med fokus på sin artgrupp. Inventeringen bygger på lust och ideellt engagemang, det vilar ofta ett slags festivalkänsla över arrangemanget. I upplägget ingår mer eller mindre alltid en publik del. Vid bioblitzen på Urnatur i Östergötland bjöd artexperterna allmänheten på guidningar och det visades prov på naturvårdsinsatser som lieslåtter, hamling och tillverkning av biholkar.

Sveriges första bioblitz ägde rum i Röttle utanför Gränna i augusti 2012, med Gränna skogsgrupp som initiativtagare och Världsnaturfonden som medarrangör. Förebilden är amerikansk, den första bioblitzen någonsin ordnades i Kenilworth Aquatic Gardens i Washington D.C. 1996. I år genomförs det enligt National Geographic Society mer än 250 bioblitzar i USA.

Detta hittades under bioblitzen på Urnatur:

278 kärlväxter
41 mossor
181 lavar
31 svampar
3 alger
147 ryggradslösa djur
53 fåglar
2 kräldjur
6 däggdjur
2 fiskar
Summa: 744 arter (varav 19 rödlistade, det vill säga klassade som hotade av Artdatabanken).

Läs mer...

Skogsväktaren (Sebastian Kirppu)

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Turist nr 4/2017

Läs mer...

Uggletider

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Turist nr 2/2017

Läs mer...

Historien om ett vattenfall

Text: Mats Ottosson
Turist nr 2/2016

Läs mer...

Karpe diem

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Filter # 48 (feb/mars 2016)

Läs mer...

Lars Lerins lära om naturen

Text: Mats Ottosson
Fauna&Flora nr 3/2015

* Den berömda vita ekorre som finns på Evolutionsmuseet infångades av en stallpojke i Kungs Barkarö utanför Kungsör år 1696. Ekorren skänktes till Karl XI som lät sig avmålas tillsammans med den ett antal gånger.

Läs mer...

I renens land

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Turist nr 4/2015

RENVETT
• Undvik fjällen under kalvningstiden i maj.
• Har du hund: håll den alltid kopplad och helst nära intill dig. Renen ser sin värsta rädsla – vargen – i hunden.
• Stör betande renar så lite som möjligt. Om de står mitt i din tänkta vandringsväg: ta en omväg runt dem eller sätt dig ner i lugn och ro och vänta på att de flyttar sig i sin egen takt.
• Om du hamnar mitt i en större drivning av renar, till exempel i samband med kalvmärkning: stanna där du är och sitt ner.
• Fråga folk på orten om de lokala förhållandena. Renskötselområdet är stort och tidpunkter för kalvning och brunst varierar, liksom renarnas störningskänslighet.

FAKTA
Vildrenen har varit ett viktigt jaktbyte för människor i Arktis ända sedan stenåldern. Även samerna levde till en början på att jaga vildren, men började på 1600-talet att hålla tama renar i allt större omfattning. Det är vildrenens medfödda flockkänsla som gör det möjligt att tämja den och hålla den i hjordar, något som är omöjligt att göra med mer individuellt sinnade hjortar som exempelvis älgar. De sista vildrenarna utrotades i Sverige i slutet av 1800-talet, men i Norge, Finland och Ryssland samt i Nordamerika (där de kallas caribou) finns de fortfarande kvar.

Vaja, sarv och härk – de svenska orden för renhona, rentjur respektive kastrerad renhane – är låneord från samiskans vátjav, sarves och hiergge.

En sameby är inte en samling hus eller kåtor utan ett administrativt begrepp – ett slags medlemsorganisation – med en tillhörande landyta som omfattar sommar- och vinterbetesmarker för medlemmarnas renar. Den svenska delen av Sápmi (Sameland) är indelad i 51 samebyar från Könkömä i norr till Idre i söder. Merparten av dem har sommarbetesland på kalfjället och vinterbetesland i skogen, men det finns också rena skogssamebyar vars renar aldrig flyttar till fjälls.

Läs mer...

Nymålat

Text: Mats Ottosson
Turist nr 5/2015

FAKTA

• Ungefärlig tid för mesta möjliga färgprakt brukar (med reservation för variationer mellan åren) vara:
Lapplandsfjällen: slutet av augusti–mitten av september
Jämtlandsfjällen: slutet av augusti–mitten av september
Dalafjällen: september
Söderåsens nationalpark i Skåne: andra veckan i oktober

• På www.naturenskalender.se samlar Svenska Fenologinätverket rapporter om vårtecken och hösttecken. Där kan du jämföra din trakt med andra delar av Sverige eller se hur årets vår och höst skiljer sig från tidigare års. Gillar du att hålla koll på vår- och hösttecken kan du själv bli rapportör.

• På Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se) forskar växtfysiologiprofessorn Stefan Janssons forskargrupp om hur träden vet att det är höst. Jansson har (tillsammans med Kjell Bolmgren på Svenska Fenologinätverket) bistått med fakta till artikeln här intill.

• Vill du göra en momiji-gari i Japan? På www.japan-guide.com hittar du tips om vart du ska åka och vilken tidpunkt som är bäst.

Läs mer...

En fyr för alla

Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson
Turist nr 3/2015

Läs mer...

Lupptäcktsfärd i gräsriket

Fauna & flora 3/2014
Text och foto: Mats Ottosson

Läs mer...

Skogsbad

Turist 4/2014
Text: Åsa och Mats Ottosson

Gör såhär:
– Gå till ett område i en skog som du tycker om och kan vara relativt ostörd i.
– Stå, sitt, ligg eller strosa omkring med sinnena – framför allt syn, hörsel, känsel och lukt – vidöppna. Försök att släppa alla vardagstankar. Låt bara sinnena fånga upp det som kommer. När tankarna ändå börjar vandra, för det gör de, så släpp dem så snart du märker det och gå tillbaka till sinnesupplevelserna.

Läs mer...

Nicklas och ekarna (Nicklas Jansson)

Fauna & Flora 1/2014
Text & foto: Mats Ottosson

Läs mer...

Låsbräkenriddaren (Tomas Ljung)

Fauna & flora nr 3/2013
Text och foto: Mats Ottosson

Några böcker av Tomas Ljung
• Landet bortom tiden – på vandring i skyddad natur i Dalarna. Länsstyrelsen Dalarnas län, 2000.
• Ödebygdsminnen – berättelsen om människorna Nord i marken. Länsstyrelsen i Dalarnas län 2004
• Fäbodskogen som biologiskt kulturarv. CBM:s skriftserie 49. Centrum för biologisk mångfald 20011

Citaten av Gunnar Eriksson är hämtade ur:
• Se blomman. Kerstin Ekman och Gunnar Eriksson. Bonnier 2011.
• ”Botrychium ¬– hur det kändes den 14 juli 1993”. Trollius, Dalarnas botaniska tidskrift, no 15, 1993.

Läs mer...

Lekar på fjället

Sveriges Natur 1/2014
Text och foto: Mats Ottosson

Läs mer...

Lyssna på nornan

Ur Mossa Massa Människa
(Naturskyddsföreningens temabok 2013)
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Så funkar svampars nätverk

Text: Mats Ottosson
Sveriges Natur nr 4/2013

Läs mer...

Schhh! – en revolt i det tysta

Turist 4/2013
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Fast i nattskärrans nät

Sveriges Natur nr 3/2013
(under rubriken Juninattens musikalartist)
Text och akvareller: Mats Ottosson

Läs mer...

Skrytarter

Turist nr 1/2013 (under rubriken Magiska möten)
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Folkbildning i paradiset

Text och foto: Mats Ottosson
Fauna & Flora 3/2012

* Alkor och pingviner är inte nära släkt med varandra, familjen Alcidae tillhör ordningen vadarfåglar medan pingvinfamiljen Spheniscidae ensam utgör hela ordningen pingvinfåglar. Men eftersom alkornas ekologiska roll är så lik pingvinernas, har de av evolutionen formats till snarlik fason. Alla nu levande alkor kan dock till skillnad från pingvinerna flyga. Garfågeln som utrotades på 1800-talet saknade däremot på pingvinvis flygförmåga. En imponerande rekonstruktion av denna jättealka finns i museet på Stora Karlsö, som en påminnelse om att man hittat benrester av garfågel i grottan Stora förvar.

Läs mer...

Lav story

Turist 5/2012
Text: Mats Ottosson
Foto: Roine Magnusson

Läs mer...

Kryp under lupp

Text: Mats Ottosson
Foto: Göran Liljeberg
Sveriges Natur 3/2012

Läs mer...

Våren är det nya nyåret

Fauna&Flora, 1/2012
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Gräv, plöj, kör!

Sveriges Natur 4/2011
Text: Mats Ottosson
Foto: Johan Hammar

Läs mer...

Fågelvägen till Ottenby

Turist 2/2011
Text: Mats Ottosson
Foto: Johan Hammar

Läs mer...

Humlorna & välfärden

“Vem ska bort?”, Naturskyddsföreningens årsbok 2011
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Drabbad av den vilda trädgården

“Vem ska bort?”, SNF:s årsbok 2011
Text: Åsa Ottosson
Foto: Gabriella Dahlman

“När man tittar på en nyklippt stig över en äng och ser hur den drar en så skarp och syntaktisk mänsklig linje genom det mjuka, vajande och bekymmerslösa gräset, tror jag att man begriper trädgårdens gåva till vildmarken och vildmarkens bländande gengåva.”
Ur “En andra natur” av Michael Pollan (Prisma)

Läs mer...

De har ett liv tillsammans

Sveriges Natur 5/2010
Text: Mats Ottosson
Foto: Tero Niemi

FAKTA:
Småkryp berättar om mistelns historia
Mistelns fläckvisa utbredning i landet brukar förklaras med att den är en så kallad värmerelikt. Den var mer utbredd när det var varmare på yngre stenåldern och bronsåldern. När det blev hårdare tider (på grund av både kallare klimat och att människor började hamla lindar och andra mistelträd) lyckades arten bara bita sig kvar på några särskilt gynnsamma platser.
Nyligen publicerade Entomologisk tidskrift (nr 3/4 2009) en detektivhistoria som verkar bekräfta denna teori. Entomologer hittade häromåret till sin förvåning en liten bladloppa (Cacopsylla visci) på den enda kvarvarande norska mistelförekomsten i Oslofjorden. Bladloppan äter enbart mistlar och har aldrig tidigare setts i Nordeuropa. Vid nya eftersök visade det sig att arten finns på mistlar även på de sista svenska förekomsterna, i Mälardalen och östra Småland. Som en extra bonus hittades samtidigt en annan insekt som bara äter mistel – skinnbaggen Pinalitus viscicola. Inte heller den tidigare upptäckt i Nordeuropa.
Det är osannolikt att dessa mistelberoende småkryp har tagit sig från mistelns huvudutbredningsområde på kontinenten ända hit. Alltså måste de vara relikter från ett tidigare sammanhängande mistelbälte som nådde åtminstone upp till Mälardalen och södra Norge.

Läs mer...

Vargfågeln

Sveriges Natur 2/2010
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

En insekt i sekunden

Naturskyddsföreningens årsbok “Vem ska bort? 2011
Text: Mats Ottosson

FAKTA
Flugfällan
Det säger sig självt att man inte förmår samla in fyrtio miljoner insekter för hand, med håv. Istället har Malaisefälleprojektet använt sig av fasta fällor av en typ som konstruerades av den svenske särlingen, entomologen och världsresenären René Malaise (1892–1978).
Idén var enkel berättar blomflugesamlaren och författaren Fredrik Sjöberg i “Flugfällan” (Nya Doxa 2004): “Under någon av sina vidsträckta resor i fjärran länder noterade han bara att det kom in väldigt många insekter i tältet, samt att de inte hittade ut igen, i alla fall inte genom tältöppningen. En gång hände det sig emellertid att ett mindre hål hade uppstått i ett av tälttakets hörn, och genom detta hål återfann alla flygfän helt obesvärat sin frihet.”
Från detta var steget inte långt till den färdiga konstruktionen, en tältliknande sak i tunt tyg med en fångstburk placerad i en öppning i tälttakets hörn. En skräddare i Rangoon sydde de första fem fällorna åt Malaise. Numera tillhör Malaisefällan standardutrustningen bland entomologer världen över.

Läs mer...

Naturlig mångfald

Svenska Turistföreningens årsbok 2009
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Utsatta i paradiset

Sveriges Natur 6/08
Text: Mats Ottosson
Foto: Tor Lundberg

Läs mer...

Trollsländefeber

Sveriges Natur 4/08
Text: Mats Ottosson
Foto: Anders Norrsell

Läs mer...

Upp till kamp för trollen

Sveriges Natur 1/08
Text: Mats Ottosson

Rödlistade naturväsen
Troll
Sociala varelser som lever i större eller mindre familjer, mest i södra och mellersta Sverige.
Biotop: Berg och blockrik terräng
Fältkännetecken: Ofta osynliga. Ser mestadels ut som folk, fast snyggare och mer välklädda. Sällan svansförsedda.
Främsta hot: Gruvdrift. Ringning i kyrkklockor.

Vättar
Ett oftast fredligt väsen som lever i närheten av bebyggelse i södra och mellersta Sverige.
Biotop: Hålor under marken eller under hus.
Fältkännetecken: Småväxta och ofta gråklädda.
Främsta hot: Exploatering i form av mänsklig bebyggelse och vägbyggen.

Vittra
Nära släkt med med vättarna, men med huvudutbredning i norra Sverige.
Biotop: Hålor under marken, men ibland även i stenblock och gamla träd.
Fältkännetecken: Oftast småvuxen.
Främsta hot: Exploatering i form av mänsklig bebyggelse och vägbyggen. 

Älvor
Förföriska kvinnliga väsen som kan locka in män i sin dans, vilket kan vara trevligt för stunden, men ofta leder till sjukdom och galenskap.
Biotop: Fuktiga ängar.
Fältkännetecken: Vitklädda och flickaktiga, ibland dimlika. Dansanta.
Främsta hot: Utdikning av strandängar och skogsplantering i naturbetesmarker och slåtterängar.

Skogsrået
Skogsväsen som vid första anblicken kan likna en osedvanligt vacker och förförisk kvinna.
Biotop: Skog.
Fältkännetecken: Ihålig rygg, ibland svansförsedd. Lätet är ett karakteristiskt skratt, som påminner om spillkråkans rop.
Främsta hot: Skogsbruk.

Sjörået
Vattnets motsvarighet till skogsrået.
Biotop: Hav
Fältkännetecken: Böjande hår. Ihålig rygg. Ibland svansförsedd, ibland med underkropp som en fisk.
Främsta hot: Oljeutsläpp, algblomningar, omfattande fritidsbåttrafik.

Näcken
En förslagen förförare med stor makt över kvinnor. Lockar till sig folk och dränker dem.
Biotop: Strömmande vatten
Fältkännetecken: Oftast gråklädd med röd luva. Ibland endast iklädd fiol.
Främsta hot: Vattenkraftsutbyggnad.

Jättar
Ett förmodligen sedan länge utrotat väsen. Man kan hitta spår efter dem i form av jättegrytor och jättekast (flyttblock).
Fältkännetecken: Mycket storvuxna.

Läs mer...

Barbastellens gömställen

Sveriges Natur 1/08
Text: Mats Ottosson

Läs mer...

Du ditt gubbslem

Sveriges Natur 4/06
Text: Mats Ottosson

– Du din…
Dyngplätt (svamp)
Broskboll (svamp)
Fetknopp* (växt)
Kompostkrypare (skalbagge)
Käftlöpare (skalbagge)
Paddfot (växt)
Pungmes (fågel)
Stjärtmes (fågel)
Sumpgump (fjäril)
Tok (växt)
* Preciseras efter behov: blek fetknopp, luddhårig fetknopp osv.

– Min/mitt älskade…
Gullpudra (växt)
Havsängel (fisk)
Månviol (växt)
Turturduva (fågel)
Daggros (växt)
Solstjärna (tagghuding)
Rosendun (alg)
Ögontröst (växt)
Daggkåpa (växt)
Jungfruros (växt)

Knäppast i havet
Paddtorsk (fisk)
Halvulk (fisk)
Lergök (tagghuding)
Klykskrabb (fisk)
Randig sjökock (fisk)
Luden sjöpung (ryggsträngsdjur)
Krulltrassel (alg)
Knorrhane (fisk)
Skoläst (fisk)
Mulle (fisk)

Knäppast på land
Förväxlat dödsbud (skalbagge)
Rysk högstjärt (fjäril)
Elegant rödrock (skalbagge)
Förvånad trägnagare (skalbagge)
Päronbuckla (svamp)
Mjältbräken (växt)
Slemskräling (svamp)
Vithuvad skräpmal (fjäril)
Tvivelaktigt ugglemott (fjäril)
Trött säckmal (fjäril)

Läs mer...